sản phẩm tiêu biểu
Bộ nhận dạng thương hiệu Landtoday
đối tác

Góc nhìn trẻ


Quy định chung:

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
- Chi phí thiết kế : Miễn phí ( Sử dụng hình ảnh đuôi; JPG, Gif, PNG )
- Thiết kế đồ họa dạng JPG/GIF hoặc Flash, động không quá 10 giây. Quảng cáo dạng Banner có kích thước <40KB.
 Logo có kích thước <25KB. Các quảng cáo đặc biệt có kích thước <100KB.
- Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và được sự chấp thuận của BQT website Góc nhìn trẻ.

Hỗ trợ thanh toán trực tuyến