Website công ty Inox Trường Phát
  • Website: Inoxtruongphat.com
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Kim Động - Hưng Yên