Khách hàng của Mạng Hưng Yên

Với trên 900 khách hàng đã hợp tác cùng với hơn 1000 dự án đã hoàn thành. Mạng Hưng Yên đảm bảo sự thành công cho dự án và sự phát triển công ty của bạn. Với 70% dự án tại Việt Nam, 10% dự án tại Mỹ và 20% dự án tại thị trường Châu Âu. Hơn 95% khách hàng hài lòng với dịch vụ và mong muốn hợp tác tiếp và sử dụng các dịch vụ khác. sau đây chúng tôi xin điểm một số website tiêu biểu: